نمایندگی و سرور مجازی

نمایندگی ویندوز
Plesk۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان/سالیانه

spacer

فضا: نامحدود
پهنای باند: نامحدود
تعداد اکانت : نامحدود
تعداد دیتابیس: نامحدود
تعداد صندوق پست الکترونیک: نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل قدرتمند Plesk 11spacerspacerspacer

سفارش دهید
نمایندگی ویندوز
Plesk۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان/سالیانه

spacer

فضا: ۱۰ گیگابایت
پهنای باند: ۱۰۰ گیگابایت در ماه
تعداد اکانت : ۱۰۰ عدد
تعداد دیتابیس: ۵۰ عدد
تعداد صندوق پست الکترونیک: نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
کنترل پنل قدرتمند Plesk 11spacer

spacerspacer

سفارش دهید
نمایندگی لینوکس
cPanel۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان/ سالیانه

spacer

فضا: نامحدود
پهنای باند: نامحدود
تعداد اکانت : نامحدود
تعداد دیتابیس: نامحدود
تعداد صندوق پست الکترونیک: نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel 11

spacer

سفارش دهید
نمایندگی لینوکس
cPanel۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان/ سالیانه

spacer

فضا: ۲۵ گیگابایت
پهنای باند: ۲۵۰ گیگابایت در ماه
تعداد اکانت : ۲۵۰ عدد
تعداد دیتابیس: نامحدود
تعداد صندوق پست الکترونیک: نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel 11spacer

spacer

سفارش دهید
نمایندگی لینوکس
cPanel۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان / سالیانه

spacer

فضا: ۱۰ گیگابایت
پهنای باند: ۱۰۰ گیگابایت در ماه
تعداد اکانت: ۱۰۰ عدد
تعداد دیتابیس: نامحدود
تعداد صندوق پست الکترونیک: نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel 11

spacer

سفارش دهید
سرور مجازی
ویندوز۹۰۰.۰۰۰ تومان / سالیانه

spacer

spacerIR-VPS-1024 – سرور مجازی ویندوز
تعداد هسته دو عدد
۱۰۲۴ مگابایت RAM
۲۰ گیگابایت فضای دیسک
۲۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
سیستم عامل Windows 2003

یا Windows 2008

spacer

سفارش دهید