spacer
spacer
spacer

جستجوی دامنه

در این قسمت می‌توانید دامنه مورد نظر خود را جستجو کنید. نام دامنه مدت زمان ثبت دامنه تمدید دامنه انتقال دامنه نشان تجاری معرفی دامنه
com. ۱ سال ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ یـــــکی از شنــــاخته شده ترین دامنــــــه‌های موجـــــــود در وب که مخفــــف  
net. ۱ سال ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ این دامنــــه که مخفـــــــف واژه Network به معـنای شبــــــــــکه است و توســــــط   
org. ۱ سال ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ این دامنه که مخفـــف واژهOrganizations به معنای ســــازمان یا تشکیـــــلات  
ir. ۱ سال ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ دامنــه مـــلی کشور ایـــــران است و سازمــــان‌ها، شـــــرکـت‌های داخــل کشــور و
biz. ۱ سال ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ این دامنه که مخفف واژه Business به معنای تجـارت است، معمولاً توســـط  
ca. ۱ سال ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ دامنه ملی کشـــــور کانادا است و معمــــولاً توســـط ســـازمــــــــان‌ها، شرکـــت‌ها،  
co. ۱ سال ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ دامنه ملی کشـــور کلمبـــیا است که بدلیل تشــــــابه بسیــــار زیاد آن به دامــــنه
co.uk. ۱ سال ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ پســـــونــد co.uk مخفـــــف United Kingdom می باشد و مربــــوط به کشــــور
tk. ۱ سال ۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ .tk دامــــنه اینتــــرنتی کشــور تـــــــــوکــــــــــلائو (به انگلیــــسی: Tokelau) است
pro. ۱ سال ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ دامـــــــــنه ‎.pro‏ یک دامـــــنه سطح‌بالای عمــــــــومی در سامـــــــانه نام دامــــــنه
me. ۱ سال ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ دامـــــــنه ملــی کشــــــور مونتــــــه نگـــــــرو است که بدلیــــل مشابــــــهت با واژه
ae. ۱ سال ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ .ae یک پســـوند دامنـــه اینترنتــــی ccTLD (دامنه سطح‌بالای کد کشــــوری) و  
co.com. ۱ سال ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ این دامنه از زیر مجموعـــــــه های دامنه com میــــباشد و جهت شرکـــــت های  

domain