نمایندگی لینوکس cPanel


پلن ۳
۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان/ سالیانه

spacer

فضا: نامحدود
پهنای باند: نامحدود
تعداد اکانت : نامحدود
تعداد دیتابیس: نامحدود
تعداد صندوق پست الکترونیک: نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
کنترل پنل cPanel

spacer

سفارش دهید
پلن ۲
۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان / سالیانه

spacer

فضا: ۲۵ گیگابایت
پهنای باند: ۲۵۰ گیگابایت در ماه
تعداد اکانت : ۲۵۰ عدد
تعداد دیتابیس: نامحدود
تعداد صندوق پست الکترونیک: نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
کنترل پنل cPanel

spacer

سفارش دهید
پلن ۱
۱.۰۰۰.۰۰۰تومان/ سالیانه

spacer

فضا: ۱۰ گیگابایت
پهنای باند: ۱۰۰ گیگابایت در ماه
تعداد اکانت: ۱۰۰ عدد
تعداد دیتابیس: نامحدود
تعداد صندوق پست الکترونیک: نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
کنترل پنل cPanel

spacer

سفارش دهید